Uruchomienie instalacji LMG dla PGNiG

Uruchomienie instalacji dla PGNiG.

Po końcowych testach w lipcu 2013 została przekazana dla PGNiG, do użytku instalacja do sprężania gazów technicznych. Zwiększone wydobycie ropy naftowej i większe pokrycie krajowego zapotrzebowania w produkty ropopochodne gwarantuje również nasze bezpieczeństwo energetyczne.