Lotos Oil sp. z o.o. – dostarczenie kolejnych instalacji

Dostawa kolejnych kompresorów do sprężania gazów, tym razem dwóch kompresorów HDL3-3 do sprężania wodoru oraz dwóch kompresorów HDL2-1 do sprężania gazu przetworzonego. Uruchomienia planowane na 2023 rok.