Hyundai Engineering

Realizacja umowy z koncernem Hyundai Engineering na uruchomienie kilkudziesięciu instalacji SIAD MI do sprężania różnych gazów technicznych do produkcji polipropylenów.